Junta electoral

Resolució per la qual es designen membres de la Junta Electoral de les elecions a membres del Consell de l’ISEACV

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2022, de la presidenta de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), per la qual es designen els membres de la Junta Electoral per a l'adopció de les normes necessàries per al desenvolupament de les eleccions a membres del Consell de Direcció de l'Institut.(DOCV 9287 / 28.02.2022)

junta electoral iseacv consell de direcció

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF