Iseacv

Resolució per la qual es designen membres de la Junta Electoral de les elecions a membres del Consell de l’ISEACV

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2022, de la presidenta de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), per la qual es designen els membres de la Junta Electoral per a l'adopció de les normes necessàries per al desenvolupament de les eleccions a membres del Consell de Direcció de l'Institut.(DOCV 9287 / 28.02.2022)

junta electoral iseacv consell de direcció

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Plans d’estudis per a l’obtenció del títol de Graduat/da en Música

ORDE 24/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establixen i autoritzen els plans d'estudi dels centres d'ensenyances artístiques superiors de música dependents de l'ISEACV, conduents a l'obtenció del títol de Graduat o Graduada en Música. [2011/11318]

plans d'estudis música iseacv graduat

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Plans d’estudis a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València per a l’obtenció del títol de Graduat

ORDE 22/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establixen i autoritzen els plans d'estudis a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, dependent de l'ISEACV, conduents a l'obtenció del títol de Graduat o Graduada en Art Dramàtic. [2011/11314]

plans d'estudis iseacv graduat en art dramàtic art dramàtic

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Establiment i autorització d’estudis de Disseny

ORDE 26/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establixen i autoritzen els plans d'estudi dels centres d'ensenyances artístiques superiors de disseny dependents de l'ISEACV conduents a l'obtenció del títol de Graduat o Graduada en Disseny. [2011/11323] (pdf 4.350KB)

ordre iseacv establiment disseny autorització 2011

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF