Integra

Programa Integra

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen criteris i el procediment d’autorització del programa experimental per a previndre i reduir l’absentisme i l’abandó escolar prematur de l’alumnat en centres educatius de Secundària durant el curs 2011/2012. [2011/4183]

programa integra integra absentisme escolar abandó escolar

 Atenció a la diversitat

PDF