Inclusió educativa

Organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat

ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

organització dels centres inclusió educativa inclusió atenció a la diversitat alumnat

 Atenció a la diversitat

PDF

Principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià

Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià.

inclusió educativa equitat

 Atenció a la diversitat

PDF