Equitat

Principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià

Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià.

inclusió educativa equitat

 Atenció a la diversitat

PDF