Horari especial

Horari especial de centres d’FP

Ordre de 5 de juliol de 1999, per la qual es regula la modalitat d'horari especial en els centres que imperdeixen cicles formatius de grau mitjà i grau superior de formació professional específica.

ordre horari especial fp 1999

 FP Cicles Formatius

PDF