Gestió

Guia per a la gestió de menjadors escolars.

Guia per a la gestió de menjadors escolars.

menjador guia gestió

 Menjadors escolars

PDF

Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (DOCV 14/07/2010)

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (DOCV 14/07/2010).

ordenació llei gestió funció pública valenciana 2010

 Funció Pública Valenciana

PDF