Fotografia

Correcció d’errades: pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

Correcció d'errades de l'Ordre 5/2022, de 27 d'abril de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'estableix i autoritza el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Fotografia, Audiovisuals i Disseny, de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Orihuela.

fotografia disseny gràfic art

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Currículum del títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia

DECRET 126/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2013/9158] (pdf 1.061KB)

fotografia ensenyaments especialitzats i superiors arts plàstiques i disseny

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF