Art

Correcció d’errades: pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

Correcció d'errades de l'Ordre 5/2022, de 27 d'abril de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'estableix i autoritza el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Fotografia, Audiovisuals i Disseny, de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Orihuela.

fotografia disseny gràfic art

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF