Esborrany

Esborrany requisits mínims ensenyaments artístics superiors (BOE 27/10/09)

Esborrany de reial decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyaments artístics superiors regulats per la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 27/10/09). 4/12/09.

requisits esborrany ensenyaments artístics boe

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Primer esborrany del Decret sobre la convivència als centres educatius

Primer esborrany del Decret sobre la convivència als centres educatius i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares-mares-tutors, professorat i personal d'administració i serveis.

esborrany drets deures decret convivència centres docents alumnat

 Alumnat

PDF