Empleats públics

Desenvolupament de la llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal públic

Reial Decret 598/1985, pel qual es desenvolupa la llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

reial decret normativa comuna incompatibilitats empleats públics 1985

 Funció Pública Educativa

PDF