Elements bàsics

Elements bàsics de’avaluació dels ensenyaments de règim general

Ordre 1923/2003, pel qual s'estableixen els elements bàsics dels documents d'avaluació de les ensenyances escolars de règim general.

ordre elements bàsics avaluació i promoció 2003

 Avaluació i promoció

PDF