Catedràtics

Especialitas docents del cos de catedràtics de música i arts escèniques

Reial decret 427/2013, de 14 de juny, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de catedràtics de música i arts escèniques vinculades als ensenyaments superiors de música i de dansa.

música i arts escèniques especialitats catedràtics

 Especialitats

PDF

Especialitats del cos de catedràtics i del professorat de les EOI

Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

reial decret normativa comuna especialitats eoi catedràtics 2010

 Especialitats

PDF

Correcció d’errades de les especialitats de catedràtics i professorat d’EOI

Corrección de errores del Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

reial decret normativa comuna especialitats eoi correcció d'errades catedràtics 2010

 Especialitats

PDF

Adscripció catedràtics i professorat d’ES i d’FP

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2003, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procediment d'adscripció en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional als llocs de treball dels instituts i seccions d'Educació Secundària.

resolució fp catedràtics adscripció cos de secundària 2003

 Adscripció cos de secundària

PDF