Baxillerat

RD que regula l’evaluació i promoció en l’educació primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

primaria evaluació eso baxillerat

 Avaluació i promoció

PDF