Autoritat

Llei d’autoritat del professorat de la Regió de Múrcia

Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia.

múrcia llei autoritat

 Alumnat

PDF

Llei d’autoritat del professorat - Castella-la Manxa

Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. [2012/7512]

professorat llei castella-la manxa autoritat

 Alumnat

PDF