Artista faller

Títol de Tècnic Superior Artista Faller i Construcció d’Escenografies i se’n fixenn els ensenyaments

Real Decreto 1690/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior Artista Fallero y Construcción de Escenografías y se fijan sus enseñanzas mínimas.

títol titol reial decret fp artista faller 2011

 FP Cicles Formatius

PDF