Annex viii

Modificació de l’annex VIII del Decret 108/2022 d’ordenació i el curriculum de Batxillerat

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del secretari autonòmic d'Educació, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es modifica l'annex VIII del Decret 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'establixen l'ordenació i el currículum de Batxillerat.

ordenació decret 1082022 currículum batxillerat annex viii

 Batxillerat

PDF