Altes capacitats

Programa d’enriquiment curricular i altes capacitats

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoca el procés de selecció de projectes de centres públics que s’incorporaran al programa experimental i d’innovació educativa per a fomentar l’enriquiment curricular i atendre l’alumnat d’altes capacitats durant el curs 2011/2012. [2011/5015]

enriquiment curricular atenció a la diversitat altes capacitats

 Atenció a la diversitat

PDF