Adaptació curricular

S’adapta amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'adapta amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

adaptació curricular

 FP Cicles Formatius

PDF">PDF

Adaptació amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'adapta amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

formació profesional adaptació curricular

 Atenció a la diversitat

 FP Cicles Formatius

PDF

Instruccions per a programes de diversificació i adaptació

INSTRUCCIONS de 14 de maig de 2009, de les direccions generals d’Ordenació i Centres Docents i dePersonal, sobre l’autorització per al curs acadèmic 2009-2010 dels programes de diversificació curricular i per a la continuïtat dels programes d’adaptació curricular en grup.

programes instruccions diversifiació curricular adaptació curricular 2009

 Atenció a la diversitat

PDF