Acord professorat interí

Addenda a l’acord de professorat interí de 2010

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'acorda la publicació de l'Addenda subscrita per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat, aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010.

borses de treball i professorat interí addenda acord professorat interí 2015 2010

 Borses de treball i professorat interí

PDF

Correcció d’errades de la resolució de l’acord de professorat interí de 2013

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 d'abril de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'acorda la publicació de l'Acord subscrit el 3 d'abril de 2013 per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals pel qual s'establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.

correcció d'errades acord professorat interí 2013

 Borses de treball i professorat interí

PDF

Acord de professorat interí 2013

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'acorda la publicació de l'Acord subscrit el 3 d'abril de 2013 per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals, pel qual s'establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.

resolució borses de treball i professorat interí acord professorat interí 2013

 Borses de treball i professorat interí

PDF

Resolució provisió llocs de treball en règim d’interinitat

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 1993, del Director General de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'acorda la publicació del pacte subscrit per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i les organitzacions sindicals, per a la provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.[1993/928543] (pdf 342KB)

resolució interins acord professorat interí 1993

 Borses de treball i professorat interí

PDF