Accés cossos de catedràtics

Expedient del procediment d’accés als cossos de catedràtiques i catedràtics d’Ensenyament Secundari, i de catedràtiques i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés als cossos de catedràtiques i catedràtics d'Ensenyament Secundari, i de catedràtiques i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Ordre 14/2018, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

expedient accés cossos de catedràtics

 FP Cicles Formatius

PDF