20232024

Autorització de la impartició de la modalitat general de batxillerat en centres docents

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2023, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'autoritza la impartició de la modalitat general de batxillerat en centres docents sostinguts amb fons públics a partir del curs 2023-2024.

general batxillerat 20232024

 Batxillerat

PDF