DOGV Capçaleres

DOGV del 30 novembre 2021

DOGV de 30/11/2021, Núm 9226

III. ACTES ADMINISTRATIUS

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Gençana, de Godella, per canvi de titularitat. [2021/11461]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats esportives sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l’activitat física i l’esport durant el curs/temporada 2021-2022. [2021/11822]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions a entitats participants en el nivell d’iniciació al rendiment en els XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2021-2022. [2021/11825]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals que organitzen una competició intermunicipal dins dels XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en el curs/temporada 2021-2022. [2021/11835]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades al desenvolupament dels plans d’especialització esportiva per a l’any 2022. [2021/11931]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica, per minoració o sanció, la subvenció concedida per la Resolució de 31 de març de 2021 a determinades escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2021. [2021/11963]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual prorroguen les beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme concedides per la Resolució de 27 de novembre de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2021/11891]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 17 de novembre de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats esportives sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l’activitat física i l’esport durant el curs/temporada 2021-2022. [2021/12032]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 17 de novembre de 2021, de la Direcció General d’Esport, per la qual es convoquen subvencions a entitats participants en el nivell d’iniciació al rendiment en els XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2021-2022. [2021/12034]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 17 de novembre de 2021, de la Direcció General d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. [2021/12035]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 20 de novembre de 2021, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades al desenvolupament dels plans d’especialització esportiva per a l’any 2022. [2021/12033]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2021, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat. [2021/12047]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’amplia el termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció establit en la Resolució de 14 d’octubre de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2021, les subvencions per al foment del valencià en l’àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies. [2021/12060]

V. ANUNCIS

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2021, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual se sotmet al tràmit d’audiència i informació pública el projecte de resolució del conseller d’Educació, Cultura i Esport per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a finançar inversions per a la modernització i gestió sostenible de les infraestructures escèniques i musicals de la Comunitat Valenciana, es convoca la concessió d’aquestes subvencions i es modifica el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d’Educació Cultura i Esport per al període 2020-2023. [2021/12049]