DOGV Capçaleres

DOGV del 05 juny 2020

DOGV de 5/6/2020, Núm 8828

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de maig de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 17 de febrer de 2020, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen el calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d’Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a persones beneficiàries del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2020/2021.

Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2020, de la Direcció de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les proves d’accés als ensenyaments artístics superiors per al curs 2020/2021.