DOGV Capçaleres

DOGV del 21 març 2023

DOGV de 21/3/2023, Núm. 9558

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix autorització provisional a l’Escola Infantil de primer cicle municipal de la localitat de Cabanes. [2023/2720]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Món de Fades, de la localitat de Vila-real. [2023/2721]


 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 29 de maig de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica l’autorització al centre privat d’Educació Infantil Garabatos, de Sant Vicent del Raspeig. [2023/2722]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l’associació Payasospital per a l’exercici 2023. [2023/2645]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics per a l’assignació d’auxiliars de conversa d’alemany, francés i italià per al curs 2023-2024 [2023/2763]