DOGV Capçaleres

DOGV del 10 desembre 2018

DOGV de 10/12/2018, Núm 8440

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 95/2018.

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 96/2018.

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 97/2018.

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 98/2018.

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 99/2018.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a la realització d’activitats complementàries dirigides a l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o en unitats d’educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l’exercici 2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, de la convocatòria de sol·licitud d’ajudes econòmiques per al desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019.