DOGV Capçaleres

DOGV del 26 juny 2019

DOGV de 26/6/2019, Núm 8578

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en l’annex.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’escola infantil municipal de primer cicle denominada Pintor Tasio Flors Meliá de Benicàssim, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en l’annex, per canvi de titularitat.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en l’annex.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució del director general de Centres i Personal Docent de 19 de juny de 2019, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2019-2020.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució d’11 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2019-2020.