DOGV Capçaleres

DOGV del 29 novembre 2022

DOGV de 29/11/2022, Núm 9480

II. AUTORITATS I PERSONAL

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomena un nou membre dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes, convocat per l’Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2022/11085]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica del CEIP Villar Palasí, amb codi de centre 03007212, d’Orihuela, que passa a denominar-se CEIP Josefina Manresa. [2022/11095]

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Especial Alpe, de Torrevieja, per canvi de denominació de la titularitat. [2022/11113]

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Sagrado Corazón, de la localitat de Dénia, per canvi de titularitat. [2022/11115]

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Els Noguers, de la localitat de Picanya, per canvi de titularitat. [2022/11116]

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica del CEIP Lluís Revest, amb codi de centre 12003225, de Castelló de la Plana, que passa a denominar-se CEIP Enriqueta Agut. [2022/11121]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Salesianos San Antonio Abad, de València, per canvi de denominació de la titularitat. [2022/11222]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’Educació Primària corresponents al curs 2021-2022. [2022/11163]

V. ANUNCIS

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte de decret del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la competència lingüística de valencià per l’homologació dels estudis en el sistema educatiu valencià. [2022/11337]