DOGV Capçaleres

DOGV del 13 setembre 2017

DOGV de 13/09/2017, Núm 8126

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2017, del rector, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de model de Belles Arts, complementària de la constituïda en l’anunci convocatòria de data 24 de febrer de 2004, per a la prestació de serveis en la Facultat de Belles Arts, amb caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 d’agost de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat de Formació Bàsica de Persones Adultes Cruz Roja Española, d’Alacant.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 d’agost de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l’educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017.

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Correcció d’errades del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació número CNMY17/IN10S/60. Redacció projectes, direcció obres i altres treballs en la construcció de l’Aulari Centre Rural Agrupat (CRA) Mondúver - Safor, a Palmera, Aulari CRA Penyagolosa, a les Useres, i CEIP número 2, de Gilet.