Usos administratius

Regulació dels usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració

DECRET 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat.

valencià usos administratius llengües oficials

 Valencià

PDF