Tràmit

RESOLUCIÓ per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte que regulen l’oferta integrada de Formació Professional en instituts d’Educació Secundària autoritzats.

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el projecte de decret del Consell pel qual es modifiquen el Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell; el Decret 193/2021, de 3 de desembre, del Consell, i l'Ordre 2/2021, de 25 de novembre, conjunta, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que regulen l'oferta integrada de Formació Professional en instituts d'Educació Secundària autoritzats.

tràmit formació professional

 FP Cicles Formatius

PDF