Taxes universitàries

Taxes acadèmiques universitàries per al curs 2012/13

DECRET 110/2012, de 6 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2012/2013. [2012/6859] (pdf 570KB)

universitats taxes universitàries retallades 2012-13

 Universitat

PDF