Títol tècnic superior fp

Proves per al títol del tècnic superior d’FP

Ordre de 27 de gener de 2005, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció del títol de tècnic superior de formació professional específica.

títol tècnic superior fp prova fp 2005

 FP Cicles Formatius

PDF