Subvencions

Subvencions per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de l’alumnat de persones adultes

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de l'alumnat de persones adultes, realitzades per les seves associacions d'alumnat d'FPA de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Generalitat, i les seues federacions.

subvencions finançament

 F.P.A.

PDF

S’estableixen les bases per a la concessió de subvencions a alumnat que curse Formació Professional

Resolució d'11 de gener de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el projecte d'ordre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases per a la concessió de subvencions a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, i s'aprova la convocatòria corresponent al curs 2022-2023.

subvencions alumnat

 Alumnat

PDF

S’aproven les bases reguladores de subvencions a centres de música i de dansa.

s'aproven les bases reguladores de subvencions a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d'ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i de dansa.

subvencions música i dansa

 Organització dels centres

PDF

Subvencions per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de l’alumnat

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de l'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.

subvencions foment d'activitats finançament

 Alumnat

PDF