Rof

ROF dels centres d’educació especial

Decret 105/2022, de 5 d'agost, del Consell, d'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial

rof educació especial

 Organització dels centres

PDF

ROF dels ensenyaments artístics superiors

Decret 117/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels centres superiors d'ensenyaments artístics integrats en l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques

rof isea ensenyaments artístics

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Organització i el funcionament dels centres de Secundària, Batxillerat i FP

DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

secundària i resta de cossos rof organització i funcionament decret centres públics 2019

 Organització dels centres

PDF

Normes del ROF sobre les escoles d’infantil i primària CRA

Ordre de 10 de maig de 1999, per la qual s'adapten les normes contingudes en el ROF de les escoles d'educació infantil i dels col·legis d'educació primària als col·legis rurals agrupats.

rof primària ordre infantil escola rural cra 1999

 Escola Rural

PDF