Registre de formació

Acreditació i valoració de les activitats de formació permanent

ORDE 54/2014, d’1 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’acreditació i valoració de les activitats de formació permanent i altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyança que realitzen els funcionaris docents que impartixen ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana.

sexennis registre de formació millora ensenyament formació permanent

 Formació

PDF