Orientacions

Orientacions metodològiques, didàctiques i organitzatives per a l’Educació per a la Ciutadania

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2008, del director general d’Ordenació i Centres Docents i del director general de Personal, per la que s’establixen orientacions metodològiques, didàctiques i organitzatives per a la impartició de la matèria Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans en l’Educació Secundària Obligatòria en compliment de les interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (DOCV 15/09/08).

resolució orientacions interlocutòries eso educació per a la ciutadania 2008

 ESO

PDF