Oferta integrada de formació professional

Oferta integrada de FP en Instituts de Secundària

DECRET 74/2019, de 24 de maig, del Consell, de determinació dels requisits i el procediment d’aprovació de l’oferta integrada de formació professional en instituts d’educació secundària autoritzats.

secundària requisits procediment oferta integrada de formació professional

 FP integrada i Centres integrats

PDF