Oferta d'ensenyaments

Oferta d’ensenyances d’FP i admissió d’alumnes

ORDE de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la Comunitat Valenciana i s’establix el procediment d’admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats (DOCV 16/07/08).

ordre oferta d'ensenyaments fp admissió d'alumnes 2008

 FP Cicles Formatius

PDF