Necessitats educatives

Instruccions per a la provisió i gestió de productes de suport per a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres educatius de titularitat de la Generalitat

RESOLUCIÓ conjunta de 4 d'abril de 2023, de la directora general d'Inclusió Educativa i del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a la provisió i gestió de productes de suport per a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres educatius de titularitat de la Generalitat

necessitats educatives alumnat

 Alumnat

PDF