Navegació i pesca

DECRET 233/2022 pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic o tècnica en Navegació i Pesca de Litoral

DECRET 233/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic o tècnica en Navegació i Pesca de Litoral.

navegació i pesca

 FP Cicles Formatius

PDF