Mesa de directores i directors

Designació de membres de la mesa de directors i directors

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2014, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es designen els membres de la mesa de directores i directors dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. [2014/1259]

resolució mesa de directores i directors designació 2014

 Equip Directiu

PDF

Configuració de la mesa de directores i directors dels centres educatius de la Comunitat Valenciana

ORDE 4/2014, de 17 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega el marc per a la configuració de la mesa de directores i directors dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. [2014/516] (pdf 297KB)

mesa de directores i directors director de centre direcció de centres

 Equip Directiu

PDF