Logística portuària

Es modifica el currículum experimental de Comerç Internacional, perfil professional de Logística Portuària

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum experimental de Comerç Internacional, perfil professional de Logística Portuària, establit en la Resolució d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

logística portuària currículum experimental comerç internacional

 FP Cicles Formatius

PDF

Adaptació amb caràcter experimental del curriculum del CFGS de Comerç Internacional

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional, de la família professional de Comerç i Màrqueting, al perfil professional de Logística Portuària.

logística portuària comerç internacional adaptació

 FP Cicles Formatius

PDF