Llocs de treball docent

Tràmit d’informació pública del projecte de la competència lingüística per a l’accés als llocs de treball docents

Resolució de 15 d'octubre de 2019, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el projecte d'ordre per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés als llocs de treball docents.

tràmit d'informació pública plurilingüisme llocs de treball docent competència lingüística accés

 Plurilingüisme

PDF