Juliol 2019

Convocatòria d’adjudicacions professorat en pràctiques, provisional i interí 2019: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 20 de juny 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2019/2020.

juliol 2019 cos de mestres convocatòria adjudicacions

 Adjudicacions

PDF

Convocatòria d’adjudicacions professorat en pràctiques, provisional i interí 2019: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i disseny per al curs 2019/2020

secundària i resta de cossos juliol 2019 convocatòria adjudicacions

 Adjudicacions

PDF