Ivaded

Organització i funcionament de l’IVADED

ORDE de 12 de setembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s’establix l’organització i el funcionament de l’Institut Valencià per al Desenrotllament de l’Educació a Distància (IVADED) (DOGV 20/09/2002).

ordre ivaded a distància 2002

 Educació a distància

PDF