Itaca

Sistema de comunicació de dades ITACA, dels centres docents

DECRET 51/2011, de 13 de maig, del Consell, sobre el sistema de comunicació de dades a la conselleria competent en matèria d’educació, a través del sistema d’informació ITACA, dels centres docents que impartixen ensenyances reglades no universitàries (DOCV 17/05/2011).

sistema d'informació itaca decret 2011

 ITACA

PDF