Instruccions sobre ordenació acadèmica

Correcció d’errades: Instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de Formació Professional.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2022-2023 impartisquen cicles de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà, de grau superior i cursos d'especialització.

organització de l'activitat docent instruccions sobre ordenació acadèmica

 FP Cicles Formatius

PDF