Inclusio educativa

Instruccions per a l’organització del suport de fisioteràpia en l’àmbit educatiu.

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2022, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització del suport de fisioteràpia en l'àmbit educatiu.

inclusio educativa

 Organització dels centres

PDF