Hospitals

Resposta a l’alumnat amb necessitats educatives especials amb trastorns greus de salut mental

RESOLUCIÓ conjunta d’11 de desembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’habiliten, amb caràcter experimental, unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA) per a la resposta integral a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, i es regula el seu funcionament per al curs escolar 2017-2018. [2017/11876]

unitats educatives terapèutiques salut mental onselleria de sanitat universal i salut pública necessitats educatives especials hospitals centre de dia atenció integral

 Alumnat

PDF