Funcionament de centres

Instruccions sobre les normes i funcionament dels centres educatius d’ensenyaments no universitaris del País Valencià

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es dicten instruccions sobre l'adequació de les normes d'organització i funcionament dels centres educatius d'ensenyaments no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, al nou Decret 195/2022 d'igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià.

país valencià normes instruccions funcionament de centres ensenyament no universitari

 Constitució i normativa general

PDF