Formació bàsica

Instruccions dirigides als centres i programes EPA en matèria de formació bàsica dels treballadors

RESOLUCIO de 10 de juny de 1998, de les direccions generals d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística i de Centres Docents, per la qual s'aproven les instruccions dirigides als centres i programes d'Educació de Persones Adultes mantinguts amb fons públics i dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en matèria de formació bàsica dels treballadors contractats a través de la modalitat de contractes per a la formació, que no hagen finalitzat els cicles educatius compresos en l'escolaritat obligatòria. [1998/C5434] (DOCV 17/07/98)

resolució instruccions fpa formació bàsica 1998

 F.P.A.

PDF