Flexibilització oferta

Correcció d’errors en implantació de projectes de flexibilització de l’oferta modular dels cicles formatius de FP

Correcció d'errors de la Resolució de 9 de maig de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza la implantació de projectes de flexibilització de l'oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional en determinats centres docents.

flexibilització oferta

 FP Cicles Formatius

PDF