Flexibilització

Nova implantació de projectes de flexibilització de l’oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza la implantació de projectes de flexibilització de l'oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional en determinats centres docents.

oferta modular flexibilització

 FP Cicles Formatius

2023_5161.pdf">PDF

Procediment per a flexibilitzar els ensenyaments de formació professional a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es determina el procediment per a flexibilitzar els ensenyaments de formació professional a la Comunitat Valenciana.

formació professional flexibilització

 FP Cicles Formatius

PDF