Decret 1072022

Anunci d’audiència i informació pública del projecte de decret del Consell pel qual es modifica el Decret 107/2022

Anunci d'audiència i informació pública del projecte de decret del Consell pel qual es modifica el Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria, i l'Ordre 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum d'Educació Secundària Obligatòria, i el Decret 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l'organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana.

eso decret 1072022 anunci d'audiència

 ESO

PDF